Banja Kllokotit

Kinezioterapia

 Kinezioterapia është disiplinë që përdor lëvizjen për qëllime terapeutike dhe rehabilituese. Është lëmi e fizioterapisë e cila merret me parandalimin deformiteteve, kurimin (shërimin) dhe rehabilitimin e shumë patologjive të ndryshme.

  • Rol kurativ
  • Rol parandalues/preventiv
  • Rol korrigjues
  • Zhvillues, përshtatje motorike

Përshkrimi karakteristikave

      – Roli kurativ – shërimin e kapaciteteve funksionale të plota dhe të pjesshme.
      – Roli parandalues /preventiv përbehet nga parandalimi i mangësive fizike trupore veçanërisht te fëmijët.
      –Roli korrigjues i referohet për t’i luftuar dëmtimet kongjinitale ( të lindura) dhe të fituara.
      –Zhvillimin, përshtatjen motorike, funksionale te organizmit.

      Indikacionet e kinezioterapisë janë të shumta:

      Reumatologji – Ka për qëllim mirëmbajtën e nyjave dhe parandalimin e deformiteteve të tyre (në varësi se në cilën faze zhvillohet sëmundja).
      Neurologji – aplikohet në përmirësimin e komandës neuromotorike, inhibimin e spazmës dhe parandalimin a atrofisë, te paralizat qendrore dhe periferike.
      Ortopedi dhe traumatologji – aplikohet te thyerjet e eshtrave dhe deformitetit të (unazave) boshtit kurrizor.
      Pediatri – aplikohet te fëmijët qe lindin me defekte kongjenitale apo të fituara gjatë lindjes.
      Kirurgji – aplikohet te rastet post operative.
      Kardiologji – luan një rol të madh ne përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe pulsit të zemrës.
      Pulmologji – ka për qellim rregullimin e frymarrjës dhe edukimin e pacientit ne lidhje me sëmundjet respiratore.
      Psikiatri – luan një rol tepër të veçantë ku nëpërmjet ushtrimeve fizike bëhet largimi i stresit dhe energjisë negative në organizëm.
      Në kuadër të kësaj funksionojnë ushtrimet për përmirësimin e fushës muskulare, fleksibilitet dhe relaksim trupor.