Banja Kllokotit

Çfarë është skolioza dhe si duhet të trajtohet ?

Shtylla kurrizore është si një urë që fillon nga kafka dhe zbret në koksik dhe mban dy të tretat e peshës trupore. Skolioza, e cila është një problem strukturor i shtyllës kurrizore, është lakimi e një pjese të shtyllës kurrizore djathtas ose majtas, më shumë se 10 gradë nga vija e mesit. Skolioza nuk përkufizohet vetëm si një lakim këndor njëdimensional, por është një çrregullim kockor dhe strukturor që prek trupin nga përpara dhe anash, përkatësisht në tre dimensione.

Disa llojet të skoliozës janë:

Skolioza idiopatike (e papërcaktuar).
Është grupi më i zakonshëm në mesin e llojeve të skoliozës. Sot, skolioza ‘idiopatike e adoleshencës’, shkaku i së cilës ende nuk është zbardhur plotësisht, vërehet në moshën 10-18 vjeç. Pacientët në këtë grup kanë përkulje anësore në formë ‘S’ ose ‘C’ në shtyllën kurrizore.

Skolioza neuromuskulare
Është një lakim i shtyllës kurrizore të shkaktuar nga sëmundjet e trurit, palcës kurrizore dhe muskujve. Mund të shihet në paralizën cerebrale (cp), poliomielitin (polio), meningomyelocele, distrofinë muskulare dhe sindromën e kordonit të lidhur. Ekziston rreziku i përparimit të mëtejshëm të lakimit në rastet e skoliozës neuromuskulare. Sidomos te pacientët pa aftësi në ecje, progresi i lakimit dhe paqëndrueshmëria e trungut janë edhe më të dukshme.

Cilat janë simptomat e skoliozës?
Lakim i shtyllës kurrizore në të djathtë ose në të majtë
Zgjatje në shpinë ose bel
Prishja e simetrisë në zonën e kafazit të kraharorit
Përparimi i njërës shpatull (djathtas-majtas) përpara
Shpatullat dhe ijet nuk janë simetrike.

Si diagnostikohet skolioza?
Për të kuptuar skoliozën, kur shpina e fëmijës është e përkulur përpara me shpinë të zhveshur, duhet kontrolluar nëse shtylla kurrizore është në vijë të drejtë. Nëse ka skoliozë, vërehet një lartësi e dalë në shpinë ose në bel.
Në shumicën e pacientëve me skoliozë, lakimi ndalon në një shkallë të caktuar dhe nuk ndikon negativisht në jetën e pacientit në asnjë mënyrë. Në disa, ajo përparon duke u prekur nga rritja e shpejtë e gjatësisë veçanërisht në adoleshencë dhe kërkon trajtim. Në pacientët me skoliozë, të cilët kanë lakim gjatë periudhës së rritjes dhe mendohet se përparojnë në një madhësi serioze.

Cilat janë ushtrimet e skoliozës?
Ushtrimet e skoliozës duhet të vlerësohen individualisht për çdo individ. Para së gjithash, duhet të analizohen pjesët e prekura të trupit dhe lëvizjet e shtyllës kurrizore të pacientit. Pas përcaktimit të vendndodhjes dhe këndit të lakimit, duhet të planifikohet një program i përshtatshëm ushtrimesh.

Në varësi të moshës së individit me skoliozë, llojit, vendndodhjes dhe shkallës së lakimit, lëvizjet fizioterapetike rekomandohen për të rritur dhe ruajtur lëvizshmërinë e shtyllës kurrizore.
Trajtimi planifikohet sipas moshës së pacientit dhe rreziqeve të përparimit të skoliozës.Në Banjën e Kllokotit bëhet në proces si në vijim:

  • Termoprocedura ( parafin apo pelloidë)
  • Elektroprocedura
  • Ushtrimet mjekësore individuale pasive dhe aktive për korrigjimin e skoliozës.
    Edhe pse dihet se noti ka një efekt shumë të madh dhe pozitiv në trajtimin e skoliozës, trajtimi me ujë termomineral, bashkangjitur me ushtrime në ujë, në Banjën së Kllokotit, të ashtuquajtur Banja e vjetër e Kllokotit ka rezultuar me një sukses të jashtëzakonshëm në shumë raste te pacientët.

Për më shumë mund të vizitoni Web faqen:
https://banjakllokotit.com/