Na kontaktoni per rezervime ne: +381 (0) 280 385 041, +381 (0) 280 385 001
+377 (0) 44 935 935, +377 (0) 45 935 935, Tel/Fax: +381 (0) 280 385 355

  • Që nga 28 Nëntori për shkak të festës bjen qmimi me zbritje sikurse që është nga 1 Dhjetori...
  • Së shpejti objekti i ri i Hotelit.

Rreth Banjës

Download Catalog

Kjo banjë, si spital special për rehabilitim funksionon që nga viti 1981. Atë e vizitojnë dhe kurohen shumë vendës e të huaj. Në mjediset e kësaj qendre ka burime të pashtershme të ujit mineral me temperaturë 37°C dhe baltë shëruese të njohur me emrin peloida e Kllokotit. Në kuadër të kësaj Qendre punojnë ekip I mjekëve specialist dhe fizoterapeutëve me përvojë shumëvjeqare . Krahas pishinave të brendshme dhe të jashtme pacientëve u mundësohet edhe shërbimi i fizioterapeutike me trajtim bashkëkohor.

Rezervo

Netë

Te rritur

Femijë

Rezervo

Hoteli

Qendra ka një kapacaitet prej 350 shtretërish për pacientët, restaurantin me 350 ulëse...

Vazhdo

Qendra ofron llojet të ndryshme të terapive si: Kineziterapia, Parafinë - Peloidoterapia...

Vazhdo

Restaurant / Bar

 

 

Vazhdo