Na kontaktoni per rezervime ne: +381 (0) 280 385 041, +381 (0) 280 385 001
+377 (0) 44 935 935, +377 (0) 45 935 935, Tel/Fax: +381 (0) 280 385 355

Hoteli
Historiku i shkurter
Periudha Iliro-Dardane
Gjatë mesjetës